Jemaine de Kort

Euritmie

`the heart decides and what it decides is all that really matters`
– Paolo Coelho –

Euritmietherapie  is een bewegingstherapie.
Zoals de natuur, de planten en de dieren vol zijn van bewegingen en ritme, zo is ook de mens vol beweging en ritme. Levenskrachten en levensritme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ziekte, problemen op het werk of in het sociale leven kunnen het levensritme zodanig verstoren dat de levenskrachten onder druk komen te staan. De bewegingen van de euritmietherapie zijn erop gericht een genezingsproces op gang te brengen.

Ritmische inwrijving en lichte massage , een zeer ontspannende en gezond makende therapie ontwikkeld vanuit de antroposofie door Dr. Wegman en Dr. Hauschka met essentiële oliën, voor volwassenen en kinderen.

Hypnotherapie voor volwassenen, eventueel als aanvulling op de andere therapieën.

Jemaine de Kort
Euritmietherapeut

Tijdelijk praktijkadres:

Van Eeghenstraat 94
1071GL Amsterdam

0765714027

jemainedk@gmail.com

www.jemainedekort.com